Forside / Arrangementer / Det gode frøgræsudlæg

Det gode frøgræsudlæg

Tag med til efterårsmødet om det gode frøgræsudlæg

Det gode frøgræsudlæg er et vigtigt fokusområde for fremtidens frøavler. Et godt udlæg er grundlaget for et godt udbytte og rent frø, og sidstnævnte er kun blevet vigtigere med de nye strenge afregningsmodeller, hvor problemgræsser giver store fradrag i afregningen.

Selv mindre områder med ringe etablering af udlæg kan forurene et helt parti. Vi kan ikke længere forvente at løse problemerne med kemisk bekæmpelse alene. Ens etablering og afgrødekonkurrence er nødvendigt.

Vi har i foråret 2023 holdt en række erfamøder med fokus på det gode frøgræsudlæg. Vi har besøgt tre værter, med forskellige etableringsmetoder samt testet fordelingen af frø på tværs af arbejdsbredden for seks frøsåmaskiner, og der er plads til forbedring.

Program

Jordbearbejdning og ukrudt 
Såning uden pløjning anvendes af flere frøgræsavlere for at opnå mere jævne marker og en bedre etablering på bakketoppe. Vi skal derfor have lavet et sædskifte, hvor plov og harve anvendes smartest muligt, således at ukrudtsfrø ikke konserveres i jorden og bringes til overfladen i udlægsåret.
Planteavlskonsulent ved Velas, Kasper Holm Kristensen, vil sætte fokus på håndtering af problemgræsser med dyrkningsmæssige tiltag.

Fordeling af udsæd fra frøsåmaskinen
Der er i 2022 udlagt dyrkningsmæssige forsøg, hvor forskellige frøsåmaskiner har sået udlæg og variationen i marken efterfølgende er opgjort, både i løbet af dyrkningssæsonen og til høst. Landskonsulent Henning Sjørslev Lyngvig fra Seges vil fortælle om disse forsøg og deres målinger på forskellige såmaskiner.

Afpudsning af udlæg efter høst
Slagleklipper, rotorklipper eller skivehøster, mulighederne er mange. Landskonsulent Henning Sjørslev Lyngvig fra Seges, gennemgår maskinernes fortrinligheder og begrænsninger samt økonomien i forskellige maskiner.

Spotsprøjtning
Ved hjælp af droneoptagelser kan indsatsen med planteværnsmidler prioriteres, så effekten på ukrudtet øges og unødvendige sprøjtninger i den rene del af marken ikke giver afgrødestress og udbyttetab. Planteavlskonsulent i Velas med speciale i præcisionslandbrug, Mikkel Brauer, vil fortælle om mulighederne og de foreløbige erfaringer.

Rækkedyrkning og sprøjtning
Dyrkning på større rækkeafstand, kan give mulighed for sprøjtning med ikke selektive ukrudtsmidler mellem rækkerne. Landmand Anders Frandsen har de senere år arbejdet med og forfinet denne metode. Han vil fortælle om sine erfaringer samt muligheder og begrænsninger ved metoden.

Spørgsmål & tilmelding

Har du spørgsmål, så kontakt Kristoffer Boye Larsen på tlf. 2519 5535 eller mail krbl@velas.dk

 

Download
Hent program og invitation

Download

Praktisk information
28
nov
09:00 - 15:00
Velas Vissenbjerg, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Tilmeldingsfrist:

27. november 2023

Varighed:

6 timer

Pris:

895 kr. ekskl. moms

Kontaktperson
Kristoffer Boye Larsen
Planteavlsrådgiver
2519 5535