×

Planteforum skyder igen i år vækstsæsonen i gang og sætter fokus på det, der er vigtigt for at få en god start på 2021.

Hvis du ikke så med på dagen, kan du her se videoerne fra Planteforum 2021. I videoerne nedenfor giver vores rådgivere dig indblik i følgende emner:

  1. Korn
  2. Raps
  3. Gødskning
  4. Præcisionsjordbrug

Rigtig god fornøjelse.

 

Grovfoderforum

1. Majs
Med planteavlskonsulent Brian Bastrup Søndergaard, Velas

  • Etablering af majs efter kløvergræs og efterafgrøder
  • Få styr på hanesporer

2. Kløvergræs
Med planteavlskonsulent Henrik Vinther Jensen, Velas​

  • Få mere protein ud af kløvergræs
  • Sådan udnyttes gyllen bedst i kløvergræs

Slides fra GrovfoderForum 2021.

 

Korn

1. Efterafgrøder har stor værdi – hvordan udnytter du dem bedst muligt?
Ved planteavlskonsulent Kasper Holm Kristensen, Velas
Få mest muligt ud af efterafgrøderne. Hvornår og hvordan skal efterafgrøderne destrueres? Hvordan etablerer du vårsæd efterfølgende? Hvilken kvælstofværdi kan indregnes til den efterfølgende afgrøde?

2. Fosfor i jorden og i planten – med fokus på vårbyg
Ved planteavlskonsulent Hanne Pontoppidan, Velas​
Hør her hvilken betydning fosfor har for planten, og hvad du kan gøre for at sikre en tilstrækkelig forsyning til planten. Du hører også om vores nye fosfortester.

Her finder du slides fra Planteforum 2021: Korn

 

 

Raps

1. Gødningsbehovet i vinterraps afgøres af biomassen
Ved planteavlskonsulent Anders Østergaard Sigersted, Velas
Gødningstildelingen skal differentieres og flyttes rundt alt efter markens mængde af biomasse. Hør her hvordan. Svovlbehovet bliver også drøftet.
 
2. Bekæmpelse af lys bladplet og andre svampe i vinterraps
Ved planteavlskonsulent Annemette Pagter, Velas​
Hør om sortsforskelle og den optimale bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps. Og hør kort om ukrudt og skadedyr i foråret.

Her finder du slides fra Planteforum 2021: Raps

 

Gødskning

1. Kravet til udnyttelse af kvælstof i gylle er steget – hvordan opnår du en bedre udnyttelse i marken?
Ved planteavlskonsulent Henrik Vinther Jensen, Velas​
Her gives tips og tricks til, hvordan gyllen udnyttes bedst muligt. Fx til hvilke afgrøder og hvornår. Bedre styring ved anvendelse af analyser.
 
2. Optimal gødskning af vinterhvede - tilpas gødningsstrategien løbende i vækstsæsonen
Ved planteavlskonsulent Henrik Rasmussen, Velas​
Hør her hvordan forskellige værktøjer kan bidrage til at beregne den helt rigtige gødningstildeling til hver enkelt mark. Få ligeledes konkret vejledning til gødskning af tidligt sået, kraftig vinterhvede.

Her finder du slides fra Planteforum 2021: Gødskning

 

Præcisionsjordbrug

1. Gradueret tildeling af såsæd – et godt sted at starte 
Ved planteavlskonsulent Mikkel Brauer, Velas​
Hvilke teknologiske tiltag skaber mest værdi for dig som landmand? Et godt bud er gradueret udsæd. Hør hvad du skal være opmærksom på, når du udarbejder tildelingskort til udsæd.
 
2. Præcisionslandbrug i Kerteminde
Ved landmand Hans Sørensen, Kerteminde
Hør landmand Hans Sørensens egne erfaringer med præcisionsjordbrug, hvor han blandt andet taler om gradueret tildeling af såsæd og gødning.

Her finder du slides fra Planteforum 2021: Præcisionsjordbrug