×

Det er kompliceret og kan virke uoverskueligt at søge tilskud. Vores rådgivere kan hjælpe dig med at få et overblik.

 

Er du aktiv landbruger, kan du søge om arealstøtte under følgende ordninger:

  • Grundbetaling og grøn støtte - NaturErhvervstyrelsen
  • Unge nyetablerede landbrugere - NaturErhvervstyrelsen
  • Ø-støtte - NaturErhvervstyrelsen

 

Herudover findes ordningerne:

  • Slagtepræmie for kvier, tyre og stude - Landbrugsstyrelsen
  • Pleje af græs- og naturarealer, 5-årige tilsagn - Landbrugsstyrelsen
  • Økologisk Arealtilskud - 3-årige tilsagn - Landbrugsstyrelsen
  • Omlægningstilskud til økologisk jordbrug, 5-årige tilsagn - Landbrugsstyrelsen


Kontakt din planteavlsrådgiver og få et overblik over de mange forskellige ordninger