×

Få hjælp til at søge miljøtilskud

Få  uvildig og professionel hjælp af din rådgiver og øg dine muligheder for at få miljøtilskud til din landbrugsbedrift.


Almindelig miljøteknologi

Ordningen Almindelig Miljøteknologi giver tilskud til investeringer i nye teknologier med det formål at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Miljøteknologiordningen giver 40% tilskud til en investering. Der er krav om 2 tilbud ved ansøgning om tilskud, og hvem der opnår tilskud prioriteres efter størst mulig miljøeffekt.
 
Hvis du har høns-, kylling- eller ægproduktion og vil foretage investeringer enten i gammel byggeri eller nybyg, kan det virkelig betale sig at undersøge mulighederne for tilskud. Tilskuddene er enten til ammoniak- eller energireduktion. Til ammoniakreduktion er der både til fastgødning og gylle. Ved energi er det opvarmning, LED eller ventilation.

 

Etablering af løsdrift i farestalde

Med farestaldsordningen kan du få tilskud til at etablere løsdrift i farestalde, sådan at soen frit kan bevæge sig rundt i stien og dermed fremmer ordningen dyrevelfærden. Der kan søges 20% tilskud til etablering af farestalde i nyt byggeri og 40% tilskud til renovering af farestalde i eksisterende stalde. I denne ordning er der tale om standardpriser, og der prioriteres efter størrelse og miljøeffekt samt antal dyr.

 

Modernisering af kvægstalde

Under denne ordning kan du i 2018 søge om tilskud til at modernisere dine kvægstalde. Formålet med kvægstaldsordningen er at styrke bedrifters levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet gennem modernisering. Der er afsat 110 mio. kr. til ordningen fordelt på tre indsatsområder. Du kan ansøge om tilskud til nybyg (45 mio. kr.), tilbyg (45 mio. kr.) og renovering (20 mio. kr.) af kvægstalde på både konventionelle og økologiske bedrifter.
 
 
Kontakt Byggerådgivning og hør mere om mulighederne for at få hjælp