×

FlexNyt er et gratis nyhedsbrev, som er målrettet deltidslandmanden. Der vil være artikler om generelle emner som fx EU-ordninger, afgrøder specielt grovfoder, husdyrhold, sundhed og miljø. Nyhedsbrevet udkommer ca. hver 14. dag på mail.

Tilmelding til Velas FlexNyt
Dig og din data*