×

Søer, der er i live, tjener du mest på!
Der er desværre flere søer, som ikke når slagteriet. 

Udover det store økonomiske tab, så er det også en motivations dræber for medarbejderne, da det
naturligvis har stor betydning for både dig og dine medarbejdere. 
Velas har derfor nedsat et SoLiv’s Team, som kan hjælpe jer med at få en høj succesrate på at få jeres søer til at overleve. 

SoLiv 2.0 er et værktøj, som vi ved, kan øge so-overlevelsen. 

SoLiv 2.0 består af 5 punkter:
1. Besøg af to rådgivere, gennemgang af indretning og pasning. I fællesskab
finder vi de første indsatsområder og laver et foder- og vandkvalitets tjek.
2. Opfølgning på handlingsplan, gennemgang af klove- og benstilling, samt
poltekvalitet. 
3. 2 x opfølgning på handlingsplan. 
4. Afsluttende besøg for at gennemgå forløbet og finde ud af, hvad jeres fortsatte
indsatsområder skal være. 
5. I mellem besøgene er der opfølgende online- eller telefonmøder. 

Prisen for dette forløb svarer til 4-6 døde søer. 

Kontakt os for mere information om SoLiv: 

 

Se med og hør svinekonsulent Anni Lundsgaard fortælle om fundamentet i en lav sodødelighed: