×

Hvorfor solceller?

Efterspørgslen på klimaneutrale løsninger og billig vedvarende energi er i voldsom vækst. Solceller er med årene blevet stadigt billigere og mere effektive. 

I takt med at olie og kul udfases vil samfundets behov for elektricitet stige. Solceller skaber bæredygtig elektricitet, men moderne solcelleanlæg kræver store arealer for at være rentable. 

Det skaber en særedeles attraktiv forretningsmulighed for landbruget.

 

Hvordan?

Landbruget spiller en nøglerolle i klimaforandringerne, og kan med etablering af solceller tilbyde endnu en løsning til samfundet. 

For den enkelte landmand er der mindst 2 muligheder:

  • Enten bygger man selv et solcelleanlæg
  • Eller, indgår man i et samarbejde med en professionel aktør

Det er et valg mellem gør-det-selv løsningen, med større risiko og tilsvarende større mulighed for gevinst, eller at læne sig tilbage og modtage pengene.

 

Gevinsten

Uanset hvilken model man foretrækker er der penge at hente.

Solcellejord bortforpagtes til priser på alt fra 12.000 – 17.000 kr. pr. ha. pr. år, og økonomien er dermed betydeligt bedre end normal planteavl.

Selv hvis man ”bare” bortforpagter jorden, er der en række forhold man skal være opmærksom på. Der er desværre en række lodsejere, som er blevet fanget i kontrakter de aldrig skulle have skrevet under på. 

Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at du søger professionel rådgivning før du skriver under på kontrakter med solcelle firmaer.

 

Nogle af de spørgsmål som ofte skal besvares vedrører:

  • Kontraktforhold og juridisk stilling i forhold til investorerne
  • Forundersøgelser og afsætning
  • Myndighedsbehandling, høring, naborelationer, godkendelser, lokalplan osv.
  • Driftsøkonomi og finansiering, herunder risikostyring hvis forretningen ikke falder så heldigt ud som forventet
  • Skat, særligt ejendomsskat, men også at projektet passes ind i din skattestrategi
  • Licitation, byggestyring, kvalitetssikring

 

I velas har vi opbygget stor erfaring i solceller. Vi har samlet de tværfaglige kompetencer i et solcelleteam, så det er nemt for dig at få svar på dine spørgsmål.