×

Vinterrapsen skal godt fra start

De første uger efter etablering af vinterraps er afgørende for, hvordan udbyttet bliver. Det kan være svært at finde tiden til at holde et ordentligt opsyn og risikoen for, at man overser vigtige elementer for afgrødernes trivsel er desværre stor. Derfor tilbyder vi at holde øje med din vinterraps, så du får tid til alt det andet.

Med et Rapstjek får du fire konsulentbesøg, som ligger fra afgrødernes fremspiring til vinterrapsen er godt i gang. Her tilrettelægger vi besøgene, så vi rammer de mest kritiske tidspunkter for rapsen og sørger for, at du kan reagere proaktiv for at sikre dine raps' vækst.

Når vi beser dine vinterraps, har vi fokus på: 

  • Snegle og rapsjordlopper
  • Spildkorn
  • Vækstregulering
  • Ukrudtsstrategi ud fra den aktuelle ukrudtsbestand
  • Svampebekæmpelse
  • Gødningsstrategi, så du får en stærk og sund plante inden vinteren
  • Skal der følges op med Kerb i november?

Du vil efter hvert besøg blive kontaktet af din konsulent, hvor du får vores vurderinger og anbefalinger for at sikre den gode start.

Pris for Rapstjek:

Prisen for alle 5 besøg er 1000 kr. pr. mark, plus 100 kr. pr. ha.

Der betales for mindst 10 ha.

Udfyld kontaktformularen, hvis du vil vide mere om et Rapstjek fra Velas, så ringer vi dig op.