×
Få optimeret din planteavl med præcisionsjordbrug

Præcisionsjordbrug er rigtigt mange ting f.eks: GPS, jordprøver, gylle-analyser, sektionskontrol, plovstyring, graduering af indsatsvarer. Fælles for alle elementer handler de om, at man foretager præcise indsatser i marken i de områder, der har størst potentiale. Det er altså ikke de enkeltstående elementer, der optimerer planteavlen, men derimod summen af dem alle.

Velas er din sparringspartner, når det kommer til teknologien omkring præcisionsjordbrug. Vores konsulenter har ekspertisen og kan rådgive ud fra dit behov, så du undgår fejlinvesteringer

Gradueret udsæd:

Gradueret udsæd er et godt sted at starte med præcisionslandbrug. Potentialet i den gode tunge jord skal udnyttes, og lejesædsrisikoen i lavningerne fjernes. Bagefter kan man styrke effekten med omfordeling af gødning.

Man kan med fordel bruge et tildelingskort, som sørger for at plantetallet er korrekt både på de lerede toppe og de lave områder med næringsholdig jord. Et godt tip til at bekræfte, om tildelingskortet stemmer, er at tælle aks lige inden høst. Ud fra antallet af aks har man en indikation af, om man ligger til den lave eller høje side udsædsmæssigt.

Tildelingskort kan udarbejdes på flere måder. 

TechTjek

TechTjek er for dig, som vil skridtet videre med maskinteknologien ift. præcisionsjordbrug

Har du investeret i avanceret teknik til dine maskiner, og bruger du teknologien optimalt og fuldt ud? I et TechTjek tilbyder vi dig et besøg, hvor vi har særligt fokus på, om du udnytter det fulde potentiale af fx dit GPS-udstyr. Du vil få nyttige tips og tricks, som kan hjælpe dig skridtet videre, uanset om du er øvet eller nybegynder.

Læs mere om TechTjek her.

Kontakt os og hør mere om præcisionsjordbrug og TechTjek: