×

Målrettet arbejde med pattegriseoverlevelse

I samarbejde med DLBR Udviklingssamarbejdet SVIN og SEGES Svineproduktion, søger Velas deltagere til projekt PattegriseLIV 2.1 
En unik mulighed, for at arbejde intensivt med din bundlinje. Fokus i hele forløbet vil være på farestalden, øget pattegriseoverlevelse og derved flere fravænnede grise af høj kvalitet.

Hvem er du?

 • Du er driftsleder eller nøglemedarbejder i farestalden
 • Du er villig til at dele erfaringer med ligesindede fra andre besætninger
 • Du har lyst til at lære nyt og arbejde fokuseret med nye tiltag
 • Din besætning er et sohold på + 500 årssøer 

 

PattegriseLIV 2.1 projektet indeholder to elementer:

Staldskolen

 • Staldskolegruppen består af ca. 6 personer pr. gruppe (så vidt muligt grupperes man regionalt)
 • Der afholdes i alt 6 møder på skift med et interval på ca. 6 uger
 • Et møde varer ca. 5 timer og gennemføres fra kl. 9.00-14.00
 • Mødet er en kombination af faglige indlæg, rundbord og besøg i farestalden
 • Mødet faciliteres af en Velas rådgiver
 • Staldskolemødet afholdes på engelsk eller dansk, efter deltagernes behov
 • E-rapporten for 1. halvår 2020 skal sendes ind og bruges som benchmarking i projektet
 • Der kan maks. sidde én person pr. besætning i en staldskolegruppe

Rådgivningsforløbet

 • Rådgivningsbesøgene er en obligatorisk del af PattegriseLIV 2.1
 • Der afholdes 4 rådgivningsbesøg, som lægges ind i mellem Staldskolemøderne, samt online møde imellem besøgene for at holde tæt opfølgning
 • På første rådgivningsbesøg lægges en handlingsplan med målsætninger for den enkelte besætning
  På første rådgivningsbesøg vil der deltage 2 rådgivere. En der bliver jeres faste rådgiver igennem hele forløbet og en foderrådgiver, som laver foderladetjek og tjek af foderblandinger
 • Der vil være opfølgning på handlingsplanen ved de efterfølgende rådgivningsbesøg

 

Kontakt os for mere information om PattegriseLIV 2.1