×

Brug vores viden

Velas afholder hvert år en lang række arrangementer, der har til formål at holde vores kunder fagligt opdaterede.

På denne side finder du oplæg fra de seneste møder, hvor foredragsholderen har valgt at offentliggøre sine slides. Husk at nævne Velas, hvis du bruger dem i andre sammenhænge - på forhånd tak!

 

Her finder du slides fra:

 

Webinar om solceller 2023:

Webinar om bortforpagtning eller salg af landbrugsjord til vedvarende energianlæg

 

Planteforum 2023

Planteforum februar 2023 Søften

 

Et grønnere deltidslandbrug - Viborg

Et grønnere deltidslandbrug februar 2023

 

HandelsERFA

HandelsERFA sommer 2023

HandelsERFA forår 2023

HandelsERFA efterår 2022

HandelsERFA sommer 2022

HandelsERFA forår 2022

HandelsERFA forår 2021

 

Stormøde med AgroMarkets

Slides AgroMarkets Velas forår 2023

Slides AgroMarkets Velas forår 2022

Slides Overgaard Gods Velas forår 2022

 

Planteforum 2022

Gødskning

Råvaremarkedet

Ukrudt og svampesygdomme

 

Fagligt Forum2021

Slides fra Fagligt Forum: Svin

Slides fra Fagligt Forum: Kvæg

 

Plante- og grovfoderForum 2021

Slides fra PlanteForum 2021: Korn

Slides fra Planteforum 2021: Raps

Slides fra Planteforum 2021: Gødskning

Slides fra Planteforum 2021: Præcisionsjordbrug

Slides fra GrovfoderForum 2021.

 

Økonomikonference 2021

Slides fra Økonomikonference 2021: Planteavl

Slides fra Økonomikonference 2021: Svin

Slides fra Økonomikonference 2021: Kvæg

Slides fra Økonomikonference 2021: Økologi

 

 

Infomøde om solceller

2020 Solcelle orienteringsmøde velkomst

Økonomiske og skattemæssige konsekvenser ved solceller

Screening af arealer for solcller

Erfaringer fra konkrete solcelle projekter

Juridiske faldgruber ved solcelleprojekter

BeGreen 

GreenGo Energy introduction 

 

Økonomikonference 2020

Regnskabstal KVÆG v. Rasmus Riber Rasmussen

Indlæg KVÆG v. Tom Vestergaard

Indlæg Grovfoder v. Bent H. Hedegaard

Regnskabstal SVIN v. Lasse Frost

Rettidigt markarbejde v. Daniel R. Damhus

Byggerådgivning v. Christian Schädler