×

Økologifagligt netværk


Økologifagligt netværk

Vi har været i marken og fulgt væksten siden etablering. Det er nu der skal følges op, så vi kan sætte rettidigt ind i forhold til ukrudtsbekæmpelse og succes med udlæg.

Væksten og afgrøderne skal følges tæt. Markedssituationen gør, at det aldrig har været vigtigere at få det maksimale udbytte af markerne. Derfor inviterer vi til en række økologifaglige netværksmøder, hvor vi sætter fokus på bl.a.:

  • Gødningstildeling
  • Ukrudtsbekæmpelse
  • Frøavl
  • Konsumafgrøder
  • Roer
  • Handelsstrategi og råvarehandel
  • Nyeste viden om markforsøg

 

Overskriften for mødet d. 18. maj er roer, ukrudtsbekæmpelse og opfølgning på udlæg samt frøavl af forskellige spændende arter, herunder spinat og hamp. Morten Holm fra Velas kommer og fortæller om AgroMarkets A/S, handelsstrategi og råvarehandel.

Mødet den 7. juni har fokus på frø - kom og se engsvingel, rajgræs, 2. års engrapgræs, rød- og hvidkløver samt 3. års rajsvingel og forskellige udlægsmarker. Vi skal diskutere forskellige udlægsstrategier, rækkeafstand, gødskning samt skårlægning og høst. Kristian Juranich fra SEGES og Henrik Bak Topbjerg fra AU er inviteret med. Henrik forsker i skadedyr med fokus på hvidkløver og har derigennem et indgående kendskab til hvidkløverfrøavlerens fjende nummer 1, nemlig kløverhovedgnaveren. Kristian kender de fleste nok fra hans tid som frøavlskonsulent hos DLF. 

 

Tilmelding:

Kontakt Økologirådgiver ved Velas Økologi, Mia Worsøe Hansen, på:

Mobil: 2519 5527
Email: miwh@velas.dk
 

Der er planlagt endnu et møde i midten af september hvor vi følger op på nyudlægget af frøgræs og kløver. Vi skal diskutere gødsknings- og pudsestrategi, samt evaluere udlæggene.
I midten af oktober mødes vi og kigger på efterafgrøder og diskuterer artsvalg, forfrugtsværdi, destruktion og en langsigtet strategi for jordfrugtbarhed.
Til november mødes vi indendørs og kigger på afgrødeøkonomi samt andre relevante faglige emner og samler op på året i netværksgruppen.  

 

Om Økologifagligt netværk:

Formålet med netværket er at samle sjællandske økologer i et forum, hvor vi kombinerer viden og rådgivning, og hvor der samtidig er plads til faglig sparring og deltagernes input, erfaringer og inspiration.
Møderne vil være en kombination af markvandring og faglig opdatering samt viden fra de relevante eksterne indlægsholdere, vi inviterer med.

Vi glæder os til at se dig!

Praktisk information

Dato:

Klokken:

Sted:

7. juni

10.00-14.00

Anders David Larsen, 4171 Glumsø

Varighed:

4 timer

Kontaktperson

Mia Worsøe Hansen
Økologirådgiver
Mobil: 25195527
E-mail: miwh@velas.dk