×

Nyetableret svineproducent barsler med udvidelse af staldene

27-01-2020 00:00:00

Anders Rold har for kort tid siden fået nøglerne til den bedrift, han nu kan kalde sin egen. Allerede nu er der igangsat store renovationer, og der er en større udvidelse i støbeskeen. Ejendommen overtog han ellers efter at have været kørt i stilling til at overtage nabobedriften. 

Brostenene ligger ujævnt, om end lagt i et sirligt mønster i den lille runde gårdsplads på Smorup Toftegaard ved Aars. Her står bede, slyngplanter og store træer mellem henkastede brosten, og mest af alt henleder det tankerne på en lille have, hvor der passende kunne serveres kaffe på en solskinsdag. 

Få meter derfra, i den ene ende af gårdspladsen, står gavlen på den ene af de næsten 4.000 kvadratmeter store svinestalde, som 43-årige Anders Rold nu kan kalde sine egne. Han har nemlig for få måneder siden sat den sidste underskrift på overtagelsen af ejendommen, og han er nu formelt set selvstændig landmand med alt, hvad der hører til. 

”Det er en god fornemmelse. Det har været længe undervejs og lidt af en rutschebanetur, men det er jo endt lykkeligt. Nu starter det store arbejde med at skrue op for effektiviteten og produktionsresultaterne”, siger Anders Rold, hvis nye bedrift tæller produktion af smågrise med 600 søer på et enkelt site samt 100 hektar tilstødende jord. 

Renoverer stalde og arbejdsgange

Kort efter den sidste underskrift var sat, blev kimen lagt til en større overhaling af et ellers velholdt og velfungerende produktionsanlæg. Det inkluderer bl.a. en renovering af farestaldene, ny elinstallation med kabling, ligesom også hele foderanlægget bliver skiftet ud. 

”Vi gør det ordentligt, så det hele kan holde staldens levetid ud. Når det står færdigt, vil det være fuldstændig opdateret, og det vil sagtens kunne tage 30 år mere”, siger han og uddyber, at også arbejdsgangene bliver frisket op. 

Først og fremmest indarbejder han et holddriftssystem, som effektiviserer rotationen af grise. Der vil også blive flyttet rundt på holdene, så der er 2,5 ugers drift med 19 dage mellem hvert hold. Tidligere har man også på ejendommen selv lavet avlsdyr. 

”Men min erfaring viser, at der er god forretning i at købe sopolte ind i stedet. Det gør, at vi kommer op i en anden liga, hvor vi får et bedre produkt og overordnet set en bedre produktion”, siger Anders Rold, der som resultat af sin erfaring har ambitiøse mål for produktionsresultaterne. 

”Vi ligger lige nu på 31-32 grise per årsso, og vi skal gerne op på 34-35 inden for overkommelig fremtid. Men personligt har jeg en målsætning, der hedder 40 grise per årsso – det siger min historik, at jeg godt kan” siger han. 

Vil allerede udvide

Allerede inden sidste underskrift blev sat på skødet, barslede Anders Rold med planer om at udvide fra de godt 18.000 til godt 21.000 producerede smågrise om året. Det skal bl.a. ske ved et frasalg af udlejningsbygninger på en tilstødende ejendom. 

”Jeg har ikke intentioner om at være vanvittigt stor, men udvidelsen bunder udelukkende i, at det er det mest rentable at gøre. En udvidelse betyder jo også mere arbejde, og det kræver naturligvis, at man kan holde overblikket over produktionen og se, hvor der er nemme synergier og løft at hente – det er jeg overbevist om, at jeg kan”. 

Den anden kærlighed

Men at Anders Rold skulle ende med at eje Smorup Toftegaard var slet ikke en del af hans planer. Egentlig var han af et pengeinstitut blevet ansat som driftsleder på svineproduktionen Haverslevgård blot seks kilometer væk. 

Her blev titlen som driftsleder hurtigt skiftet ud med den som adm. direktør i et skridt på vej mod at blive arvtager af bedriften. Og selv betegner han de følgende år som dem, hvor han rykkede sig mest som landmand. 

”Det var ikke et problem at passe en gris, for det havde jeg jo gjort i 20 år. Men det var min første direktørstilling, og pludselig fik jeg ansvar for administrationen. Jeg skulle til at forholde mig til strategien, jeg var virksomhedens ansigt udadtil, og pludselig var medarbejderne mit ansvar. Det var nyt, og her voksede jeg virkelig”, siger han. 

Anders Rold sad i direktørstolen i knap fire år, mens han også var inde over den daglige drift på staldgangene. Resultaterne blev løftet markant i den periode, han var direktør, og målet – en endelig overtagelse af hele herligheden – var egentlig ganske tæt på. 

”Det var blevet min anden kærlighed efter min kone. Gården og resultaterne havde jeg bygget op gennem næsten fem år, og jeg havde lagt tusindvis af timer i det og kendte medarbejderne og virksomhedskulturen”, siger Anders Rold, der dog ikke endte med at overtage den pågældende bedrift. Det skyldtes bl.a. en bankkonkurs, men også at business-casen ikke sad lige i skabet. 

”Jeg var nok længe om at indse, at det ikke var den helt rigtige. Men jeg følte jo, at jeg havde skabt det sted, og derfor stirrede jeg mig nok også blind på lige netop den bedrift”, siger Anders Rold. 

Skal stille de trælse spørgsmål

Gennem de sidste fire år har Anders Rolds virksomhedsrådgiver været Lasse Frost, afdelingsleder for Business-afdelingen i velas. Lasse Frost var sparringspartner i tiden med bedriftskøbet, og han hjalp med at få nye øjne på bedriften. 

”Som landmand skal man sørge for, at ens rådgiver kan sparre med en og ikke bare taler efter munden. Min fornemste opgave som rådgiver er at trykke Anders på maven og stille de til tider trælse spørgsmål, som får ham til at reflektere over tingene og se det hele fra et andet perspektiv.  Og det kan jeg jo i kraft af, at jeg ikke har følelser eller relationer til området – jeg kigger på tallene, på strategien og på mennesket bag”, siger Lasse Frost, der i tiden på Haverslevgaard fik Anders Rold til at tage ud for at kigge på Smorup Toftegaard, hvor han nu driver svineproduktion. 

Lasse Frost ser fra tid til anden, at nogle landmænd satser alt på ét bræt, fordi de har fået øjnene op for en bestemt bedrift. Men det er ikke nødvendigvis det rigtige at gøre, mener han. 

”Det kan være en læring for andre, der vil etablere sig, at de ikke må stirre sig blind på en enkelt ejendom. De skal se muligheder i andre bedrifter, og hvis ikke man er bundet til en særlig geografisk del af Danmark, kan det være en fordel at kigge andetsteds, end man ellers ville”, siger han.  

”Det skal være pissegodt”

I dag er Anders Rold overordentlig tilfreds med beslutningen om at overtage Smorup Toftegaard. 

”Det er jo en virkelig sund businesscase, og driften her er meget enkel. Der er kun ét produktionssystem, og vi har ikke medarbejdere, som pendler mellem flere lokationer. Samtidig er finansieringen god, det er godt vedligeholdt, og resultaterne har været fine herude”, siger Anders Rold, der med sit førnævnte særprægede fokus på økonomien heller ikke vil tage til takke med, at forretningen akkurat løber rundt. 

”Det skal rent ud sagt være pissegodt, før man skal kaste sig ud i at købe en bedrift. Hvis ikke det kan blive en god forretning, kan det ikke betale sig i forhold til den tid, man investerer i det”, siger han.