×

NaturERFA Fyn


NaturERFA Fyn

Bliv opdateret og inspireret. ERFA-gruppen giver mulighed for at udveksle erfaringer, dele faglig viden og danne netværk med andre, der arbejder med naturpleje.

Vi vil mødes på skift hos gruppens deltagere, og der bliver talt faglige emner, som er aktuelle
for stedet. Emnerne har gruppens medlemmer selv mulighed for at komme med input til.
Desuden kan der også være mulighed for at få oplæg til inspiration fra eksterne deltagere eller besøge andre naturområder.

Målgruppen: Fuldtids- og fritidsnaturplejere med enten kvæg, heste og/eller får.

Du kan blive klogere på:
  • Sommer-, vinter- og helårsgræsning
  • Optimalt græsning i forhold til regler
  • Jagt og afgræsning
  • Samgræsning af forskellige dyretyper
  • Foderstrategi
  • Naturværdier
  • Fif til driften i naturpleje
  • Nye tiltag og muligheder
Praktisk information:

Gruppen startede den 31. maj, men du kan stadig nå at melde dig til. Alle er velkomne til at deltage og være med til at præge form og indhold. 

Program

8.sep. kl. 17:30 -21.00 Urup Dam og Urup Dam Oksen

Urup Dam har et særlig rigkær med stor blomsterigdom og flere sjældne orkider. Det er ikke helt uden udfordring at afgræsse disse arealer med ønsker om helårsgræsning og uden tilskudsfodring, når der også gerne vil drives en gårdbutik.

Folmer fortæller om deres drift, og der serveres mad fra gårdbutikken.

Pris for mad 75 kr.

Her lægger vi også næste års program

24. nov. Kl. 19-22 Naturprojekter – hvad giver projekterne den praktiske naturplejer af værdi?

Sted: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Vi skal høre om følgende projekter med fokus på udbytte for den aktive naturplejer.

Life IP Natureman – Landmanden som naturforvalter – Annita Svendsen, Naturstyrelsen

Better BirdLIFE ved Jakob Pedersen, Middelfart Kommune

Horizon 2020- projekt Reconnect. Ved Lars Sønderby, Odense Kommune

Praktisk information

Dato:

Klokken:

Sted:

8. september

Urup Dam

Tilmeldingsfrist:

Varighed:

Forventer 3 møder om året

Pris:

Gratis første gang - Pris kommer efter første møde, hvor fortsat deltagelse kan vælges

Kontaktperson

Birthe Thordahl Christensen
Chefkonsulent
Mobil: 21138204
E-mail: btc@velas.dk