×

Kernestyring

Du bruger sikkert allerede Kernestyring til planlægning og styring af egenproduktion af polte - men har du styr på:

 • Om din poltepulje stor nok - og hvad med udnyttelsesprocenten?
 • Om du avler på besætningens 15% bedste dyr?
 • Dit polteindeks i forhold til opformeringsbesætningerne?
 • Din besætnings rangering i forhold til gennemsnittet?

Vi leverer uvildig, professionel og uafhængig rådgivning.

 

Dødelighed

Der stilles store krav til produktiviteten. Med et screeningsbesøg i stalden sætter vi fokus på færre døde pattegrise og en forbedret bundlinje.

Vi tilbyder et screeningsbesøg, der munder ud i en konkret rapport med en økonomisk beregning. I rapporten bliver der lavet en prioriteret liste over de nemmeste og billigste steder at finde forbedringer. 

   

Reproduktion

Optimering af reproduktionen er meget mere end blot et eftersyn af insemineringsrutinerne.
Vi ser på:  
 • Løbestaldsarbejdet
 • Brug af Indretningen i løbestalden
 • Brug af indretningen i drægtighedsstalde
 • Rutiner for flytning i drægtighedsstalde
 • Søernes fodring både i farestalden og i løbestalden

 

Inseminering

Vi har uddannede inseminører, som kan hjælpe jer med arbejdet i løbestalden.

 • Opfriskningstjek af rutiner ved insemineringsarbejdet
 • Instruktion af ny medarbejder
 • Fejlfinding på reproduktionen
 • Dyb inseminering
 • Drægtighedsscanning og kontrol
 • Indretning af løbestald også UK
 • Sikring af holdstørrelse

 

Virushåndtering

Virus er et emne man altid skal have fokus på i en moderne svineproduktion. Der er meget, vi kan gøre for at kontrollere og styre virus bedst muligt internt i besætningerne - både forebyggende og i akut udbrud. Det gælder både PRRS, influenza, PCV2 og mange andre vira, som vi endnu ikke har overblik over.

 • Hvor er faldgruberne i intern smittebeskyttelse?
 • Hvordan sørger vi for at omsætte teori til praksis?
 • Hvad kan du konkret gøre på netop din besætning?

 

Kontakt vores rådgivere og få hjælp til alt, hvad der vedrører avl og sundhed.