×

Vi vil gerne udfordre dig på en række af de valg, du står overfor. For eksempel valg af virksomhedsform, selskabskonstruktion, erklæringstype eller valg af risikoafdækning.

Dels for at optimere din bundlinje. Dels for, at din virksomhed skal stå så stærk og modstandsdygtig som muligt overfor økonomiske udfordringer.

 

Valg af selskabskonstruktion har betydning for din bundlinje - her er en række mulige fordele:

  • Etablering af selskabskonstruktion kan bl.a. anvendes til udskydelse af store skattebetalinger i salgs- og generationsskiftesager.  
  • Virksomhed gjort salgsklar ved salg til tredjemand og mulighed for at spare tinglysningsafgiften.
  • Optimal mulighed for skatteplanlægning mellem selskab og personlig virksomhed.
  • Mulighed for billigere husleje – samtlige udgifter til stuehus betales af selskab mod evt. lavere beskatning af fri bolig.

 

Kontakt en af vores økonomikonsulenter for at få den bedste selskabsrådgivning.