×

Her finder du en række værktøjer, som kan lette din hverdag.

 

Værdi af husdyrgødning

Skema til beregning af Værdi af husdyrgødning.

Såtabel korn

Såtabel_korn_PDF

 

Såtabel raps

Såtabel_raps_PDF

Vejledning og skemaer til egenkontrol af flydelag på beholdere med flydende husdyrgødning

 

Vejledning gylle logbog

Gylle logbog

 

Vejledning til MAB S1-autorisation

 

S1-autorisation