×

Reduceret jordbearbejdning har de seneste 10-15 år vundet større og større indpas ikke kun i Danmark, men også i Sydamerika og Australien, hvor denne dyrkningsform nu er nu er næsten enerådende.

 

Spar tid og omkostninger

Et af de væsentligste argumenter for at indføre reduceret jordbearbejdning i Danmark var ønsket om at spare tid og dermed omkostninger. I de fleste tilfælde har det været muligt at finde besparelser på omkring 1 time pr. ha, mens besparelsen i omkostninger har varieret fra cirka 200 til cirka 500 kr. pr. ha.
 

Jorden får mere liv

Især på lerjord er oplevelsen, at jorden ændrer sig, så den hurtigere bliver mere farbar efter regn. Marken bliver mere jævn og bestanden af regnorme øges – jorden får mere liv.
Både i forsøg og praksis har det vist sig, at det er muligt at opnå samme udbytte som i pløjede systemer, men det kræver viden og en anderledes driftsledelse. En af nøglerne til succes er et veltilrettelagt sædskifte og god fornemmelse for, hvornår jorden er tjenlig. Vores konsulenter kan hjælpe dig godt i gang så du undgå faldende udbytter og øgede omkostninger til især ukrudtsbekæmpelse.

 

Få den nyeste viden

Vi er i front med reduceret jordbearbejdning. Vi har et tæt samarbejde med Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning og via vores projekt Optitill har vi mulighed for at være først med viden om det nyeste inden for området. 
 

Erfa-grupper for reduceret jordbearbejdning

Vi har etableret særlige Erfa-grupper for landmænd, som praktiserer reduceret jordbearbejdning. Kontakt Kasper Holm eller Erik Sandal, hvis du ønsker at vide mere om reduceret jordbearbejdning eller ønsker at komme med i en erfa-gruppe.