×

Din markstrategi bør indeholde en detaljeret plan for maskiner og udstyr.
Der kan være rigtig mange penge at hente.

Velas tilbyder at foretage en analyse af maskinparken med præcise opgørelser og klare anbefalinger. Kun med en præcis opgørelse af omkostningerne på de enkelte opgaver i marken, er det muligt at skabe overblik over, hvor du skal sætte ind, hvis du vil høste de umiddelbare besparelser.

Vi regner på forskellige relevante scenarier, hvor der f.eks. købes nye maskiner eller udliciteres flere opgaver til maskinstation. Analysen belyser ligeledes i hvor stort et omfang markbrugets maskiner løser opgaver for andre driftsgrene på bedriften. Af resultaterne i Maskinanalysen fremgår det klart, hvilke opgaver, der ikke udføres til konkurrencedygtig pris.

Din maskinstrategi skal fastlægges på et oplyst grundlag. 
Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde.

 

Maskintjek

Hvis du i første omgang ønsker at få belyst potentialet for din bedrift, kan du her læse mere om vores produkt: Maskintjek