×

Din markstrategi bør indeholde en detaljeret plan for maskiner og udstyr.

Det giver dig mulighed for at sætte fokus på det aktuelle forbedringspotentiale, samtidig med at du gennemgår økonomien på længere sigt.

Med en Maskinanalyse kan der regnes på forskellige relevante scenarier, hvor der f.eks. købes nye maskiner eller udliciteres flere opgaver til maskinstation. Analysen belyser ligeledes i hvor stort et omfang markbrugets maskiner løser opgaver for andre driftsgrene på bedriften.