×

Med en mark- og gødningsplan får du overblik over dine marker.

Du får anbefalinger til udsæd, tildeling af husdyr- og handelsgødning, sprøjteplaner og meget mere. Det hele samles i en markbog, som er inddelt i faner, så den er overskuelig og nem at gå til. Vi sender også gerne planen på mail til dig. 

 

Vores team af planteavlsrådgivere kan hjælpe dig med:

  • Indberetning af Gødningsregnskab
  • Indberetning forbrug af sprøjtemidler
  • Mark- og gødningsplan
  • Oversigt afgrøder, udsæd, planteværn og gødning
  • Styr på efterafgrøder
  • Overblik over gylle og gylleaftaler
  • Indkøbsliste over udsæd, planteværn og gødning
  • Markkort over dine marker
  • Fællesskema

 

Mark/gødningsplanen er et godt styringsredskab til din planteproduktion, der samtidig sikrer at myndighedernes krav til mark- og gødningsplanlægning overholdes.

Under udarbejdelsen af gødningsplanen er der mulighed for at sætte fokus på emner som sortsvalg, afgrødevalg og sædskifte, optimal anvendelse af husdyrgødning, samt valg af handelsgødning, der svarer til dine afgrøders næringsstofbehov.

Til mark- og gødningsplanlægning anvender vi programmet MarkOnline.

 

Sprøjteplaner

Der tages udgangspunkt i situationen på din ejendom. Det kan f.eks. være de dominerende ukrudtsarter på dine marker. Der tages også hensyn til, hvilke sorter du har sået, når strategien for svampebekæmpelse fastlægges.
Den færdige sprøjteplan bør betragtes som en overordnet strategi for planteværnsopgaverne. I løbet af vækstsæsonen kan der opstå situationer, der gør at vi skal korrigere på enkelte eller flere marker.

 

NemMark

Velas tilbyder løsningen NemMark, som er målrettet deltidslandmænd. NemMark er en billig mark- og gødningsplan samt ansøgning om grundbetaling (ha-støtte).

Du kan læse meget mere om NemMark her.