×

Hos os kan du få planteavlsrådgivning, der dækker hele din planteproduktion.

Vi lægger vægt på helhedsorienteret rådgivning med fokus på udvikling af din forretning. Vi er specialister indenfor korn- og frøafgrøder, grovfoder, økologi, teknik, kartofler, energiafgrøder, arealforvaltning, tilskudsordninger og meget andet.

Som bidrag til den faglige udvikling inden for planteavl deltager vi i forsøgsarbejde i samarbejde med Videncentret for Landbrug. Velas har også fået støtte fra GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) til et  demonstrationsprogram om emnet "Integreret bekæmpelse af græsukrudt i kornrige sædskifter". Det kan du læse mere om her

Formålet er, at den nyeste viden – som vi er med til at skabe – kan bidrage til bedre resultater for vores kunder.