×

Afgørende for dine udbytter

Når vi har set din bedrift, uanset om du har markbrug eller husdyr, har vi et langt bedre udgangspunkt for at yde en optimal rådgivning.
Markbesøg gør helt enkelt vores rådgivning bedre, fordi vores forudsætninger bliver dybere funderet. Når du viser din bedrift frem, får vi samtidig en fornemmelse af, hvem du er som landmand, og ved derfor også i langt højere grad, hvordan vi skal målrette vores rådgivning, så den lever op til de mål du har sat dig.

Få lavet en plan for dine markbesøg

Der er rift om vores rådgivning i højsæsonen og derfor anbefaler vi, at du får lagt en plan for dine markbesøg i god tid. Vi kan se, at markbesøg flytter udbytterne i markerne. Det er en kombination af, at vi fastholder dig på din strategi, giver dig et fagligt skub fremad, og opdager problemerne i så god tid, at vi kan nå at reagere på dem. Ved at lave en plan for markbesøg ved du, at vi har reserveret plads i kalenderen til at besøge dig og sætte fokus på strategi og prioritering af opgaverne.

Hvis du vil vide mere om fordelene ved at lave en plan for dine markbesøg, kan du udfylde formularen herunder. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

 

 

Har du overvejet at…?

Når vi besøger bedriften, dukker der næsten altid nye ting op, som man ikke får fokus på over telefonen. Et før høstbesøg er afgørende, fordi det bliver tydeligt, om der er problemer i forbindelse med den vækstsæson som har været, og om der er behov for at ændre strategien for eksempelvis ukrudtsbekæmpelse.
Markbesøg kan også klargøre, hvor stort behovet er for at ændre strategien ved efterafgrøder, og om der skal skrues op eller ned for andelen af henholdsvis vintersæd og vårsæd.

Er du interesseret i udvikling?

Hvis du kan nikke til ovenstående spørgsmål, er første skridt at få aftalt en række markbesøg. Det er en god investering for din virksomhed, fordi det øger værdien på den lange bane. Vores mål er at skabe et godt fundament for en langvarig rådgivning, og herunder kan du finde link til artikler, hvor et par af vores gode kunder beskriver fordelene og den forskel det har gjort for dem.

God læselyst