×

Fordele ved handel mellem landmænd

Handlen er ikke begrænset af en bestemt afgrøde, men kan omfavne mange forskellige. Den fortjeneste, som andre typisk tager ved køb og salg, kan istedet deles mellem landmænd gennem samarbejdet. Sælger vil typisk få en højere pris end ved salg til foderstoffen, og der korrigeres typisk ikke for frarensning ved samhandel. Køber vil typisk kunne købe en vare billigere hos en kollega end hos en foderstofforretning.

 

Særlige fordele ved kløvergræs

Udover de gængse varer som korn og hestebønner, så kan handel med kløvergræs også være en stor fordel. Planteavleren kan dyrke kløvergræs i sit sædskifte med alle de fordele det giver, og mælkeproducenten kan købe græsset på roden fra planteavleren.

 

Fordelen for planteavlerne er blandt andet:

  • Bedre økonomi                                       
  • Arbejdsbesparelse                                
  • Bedre og mere fremtidssikret sædskifte
  • Bedre rodukrudtskontrol    
  • Mindre ukrudt i afgrøden
  • Jordens frugtbarhed
  • Stabile udbytter

 

For mælkeproducenten er fordelen

At der bliver mere plads til at dyrke korn i sædskiftet. Det minimerer kløvertræthed, og skaber mulighed for rodukrudtsbekæmpelse.