×

Velkommen til Velas Økologi

Vores tilgang til økologi er professionel og passioneret, og vi ser økologi som mere end blot et varemærke. For os handler det om at forstå økologi, for det gør vores rådgivning bedre.

For os ser mål og drømme aldrig ens ud. Nogle drømmer om økonomisk succes, mens andre ønsker øget livsglæde gennem erhvervet. Vi forstår markedet, økologien og fagligheden, og vores mål er at støtte og vejlede dig, så du opnår de mål du har sat dig i livet.

Kan vi hjælpe dig?
Hvis du har en økologisk bedrift, eller overvejer at omlægge til økologi, så er vi sikre på, at vores rådgivning kan gøre en forskel for dig. Vi kan jo altid starte med at drikke en kop kaffe, så vi kan blive klogere på hinanden.

Udfyld kontaktformularen herunder, så ringer jeg dig op, så vi kan lave en aftale.

 

 


Hos Velas rådgiver vi om alle facetter af økologien – lige fra planteavl til kødkvæg og strategien på den økologiske bedrift.  


Planteavl: Professionel og erfaringsbaseret rådgivning

Vores team af faglige eksperter favner alle produktionsgrene, og dygtiggør sig løbende gennem kurser og andre faglige forløb. Vores fokus ligger på, hvad du gerne vil med dit landbrug, og vi målretter vores rådgivning, så vi bedst muligt hjælper dig med at opnå det, du gerne vil.

Vi tilbyder rådgivning inden for områderne:

 • Mark- og gødningsplaner
 • Gødningsstrategier
 • Markbesøg
 • Fællesskemaer
 • Strategisk beslutningsgrundlag
 • Handel med afgrøder

 

Mælkeproduktion: Sparring om alle forhold på din mælkebedrift

God økologisk mælkeproduktion er baseret på en høj andel af grovfoder, og det er derfor vigtigt at få sammensat en foderplan med de rette foderemner i den bedste kvalitet. Vi har stort fokus på at gøre vores kunder velforsynede med kvalitetsfoder, og derfor sætter vi mål på tilvæksten i græsmarkerne, ligesom vi lægger en plan for, hvordan vi bedst muligt får brugt ressourcerne gennem sæsonen.

Hos Velas gør vi meget ud af at rådgive tværfagligt og samle både kvægbrugs-, grovfoder- og økonomikonsulenten, så de støtter og supplerer hinanden. Vi ved, at en mælkeproduktion arbejder med flere forskellige produktionsgrene, og derfor sørger vi også for at få alle grene i spil.

Vi tilbyder rådgivning inden for områderne:

 • Foderproduktion og -planlægning
 • Foderoptimering
 • Græsmarksmanagemet
 • Sundhed og reprodukion
 • Stalde, staldteknik og AMS
 • Budget og -opfølgning
 • Strategi

Kødkvæg: Vi viser retningen for din produktion

Vi har stor succes med at hjælpe vores kunder til at producere den rette mængde grovfoder, som skal imødekomme tilvækst eller andre ændringer i besætningen. Med den rigtige rådgivning undgår du unødige indkøb af foder og en stor maskinstationsregning. Det er nemlig sådan, at langt de fleste producenter kan nøjes med hjemmeproduceret grovfoder, hvis bare der er fokus på kvalitet – og det er der hos os.

Vi kan tilbyde et bedriftsbesøg, hvor konsulenter favner ind over både planteavl og kvæg. Vi sender den ene ud og tager opfølgningen på os, når rådgiveren vender retur til Velas.

 

Vi tilbyder rådgivning inden for områderne:

 • Udnyttelse af græsmarken
 • Foderoptimering
 • Racer
 • Avlsstrategi
 • Bedriftsbesøg
 • Staldindretning
 • Økonomisk optimering

 

Svin: Vil du være en del af samarbejdet?

Rådgivningen går på tværs af din økologiske svineproduktion og tager hånd om hele bedriften. Vi arbejder med udtrykket ’økonomi i økologi’ som betyder, at vores økologi har bundlinjefokus. Det er rådgivning med fokus på fodring, drift og indretning kombineret med den nyeste viden, så dyrenes velfærd og bedriftens bundlinje altid er i fokus.

Vi tilbyder rådgivning inden for:

 • Produktionplanlægning
 • Fodring
 • Regler
 • Miljø
 • Netværk og erfagrupper

 

Økonomi i økologi

Økologi er et ønske om at dyrke landbrug på en anden måde. Hos Velas Økologi ønsker vi at skabe økonomisk bæredygtige produktionsenheder, så du får det liv, du ønsker - både professionelt og privat. Vi har fokus på, hvordan vi giver vores kunder den økonomiske frihed, de ofte efterspørger.
For at gøre det, er vi opsøgende i markedet, og vi undersøger den aktuelle tendens: Hvad kan man få for produktionen, og hvor skal vi hen fremadrettet?

Vil du vide, hvor du ligger i markedet?

Vi tilbyder at undersøge dine nøgletal og se på, hvor du ligger i markedet. Det gør, at vi altid har et sikkert grundlag for vores rådgivning og din udvikling. Dertil laver vi opdelte driftsgrensregnskaber af to grunde: For det første kan du lettere måle dig med dine kollegaer, og for det andet giver det et overblik over, hvor indtjeningen og udgifterne ligger i din egen bedrift.
Med dette overblik kan vi også se, hvor godt du klarer dig i forhold til resultaterne fra det konventionelle landbrug. Vi holder altså styr på dig med afsæt i hele markedet.

Vi tilbyder rådgivning inden for områderne:

 • Drifts- og produktionsøkonomi
 • Strategiplaner
 • Økonomistyring
 • Regnskabsanalyse
 • Nøgletal
 • Benchmarking
 • Driftsgrensopdelinger
 • Skræddersyet budgettering i Ø90