×

Vandløb og dræn

Har du udfordringer med vand på marken, i haven eller huset, eller er du i tvivl om hvad du selv må gøre i vandløbet? Vi har eksperter i vandløb og dræning der kan hjælpe med konkret rådgivning, uanset hvilke problemstillinger du rammes af hen over året. Om det er marker der står under vand, vandløb der ikke kan aflede tilstrækkeligt eller genslyngningsprojekter.

 

Vi rådgiver om:

 • Vandløb: alt vedrørende vandløb på dine arealer (vandløbsregulativer, vandløbsprojekters konsekvenser for ejendomme, hjælp til etablering af vandløbslav)
 • Dræn: afledning af vand fra marker, digitalisering af drænkort, ny-dræning  og mulig påvirkning af naturarealer.
 • Projekter, der udtager og ekstensivere landbrugsjord (vådområder og lavbundsområder).
 • Lavbundsjorde - mulighederne for fremtidige anvendelse.
 • Klima-lavbundsordning.
 • Kontakt til lodsejere og ejendomsmæssige forundersøgelser forud for kollektive løsninger projekter.
 • Multifunktionel jordfordeling. 

 

 

Udtagning af lavbundsjord

Lavbundsarealer spiller en stor rolle i reduktion af klimagasser fra landbruget. 
Derfor har det stor betydning, hvordan den fremtidige anvendelsen af dine lavbundsarealer bliver. 
Velas hjælper i denne proces med at træffe de vigtige beslutninger.  

 

Vådområde- og lavbundsprojekter 

I forbindelse med offentlige vådområde- og lavbundsprojekter kan vi være din sparringspartner i forløbet omkring, at du beslutter, om og hvordan dine jorde kan indgå i et vådområde- eller lavbundsprojekt. 

Velas kan også være med til at udrede skatteforhold og vurdere ejendomsværdi i forbindelse med sådanne projekter. 

Efter følgende kan Velas også være behjælpelig med at søge et 20-årig fastholdelse og øvrige aftaler vedrørende at være lodsejer i et vådområde. 

Velas har også erfaringer i at foretage de ejendomsmæssige forundersøgelser i forud for etablering af et vådområde- eller lavbundsprojekt. Der er mange gode grunde til at en projektejer (fx en kommune eller Naturstyrelsen) vælger at benytte en konsulent fra Velas Natur og Miljø til at varetage den ejendomsmæssige forundersøgelse. 

 

Minivådområder

Vi er et team af oplandskonsulenter i Velas, som er parat til at hjælpe dig med at finde den rigtige placering af et minivådområde, og hjælpe dig gennem al papirarbejdet – gratis.

Vi hjælper dig med:

 • Finde en god placering
 • Skitseprojekt
 • Ansøgning om tilskud ved Landbrugsstyrelsen 
 • Kommunale tilladelser
 • Ansøgning om udbetaling af tilskud, når minivådområdet er færdigt.

Du kan læse mere om ordningen på landmand.dk, hvor du også kan se om du har nogle teoretisk mulige placeringer. SEGES har sendt breve ud til knap 4.500 landmænd med kort over teoretisk mulige placeringer.

Arbejdet er finansieret af Landbrug & Fødevarer, Promilleafgiftsfonden for Landbrug og Miljø- og Fødevareministeriet.