×

Der er vand mange steder, både ønsket og uønsket. Vand i en nyanlagt sø, vand der ikke kan afledes fra marken, vand der skal bruges til at vande afgrøder med eller drikkevand, der skal beskyttes mod nedsivning af uønskede stoffer. Velas tager sig af det hele. 
Vi har erfaringen, vi har viljen og vi ønsker at finde den bedste muligheder for vore kunder. Vi kender myndighedernes tilgang til og vil gerne samarbejde med alle om at skabe de bedste løsninger.

 

Bliv kontaktet

Brug denne kontaktformular, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig.

 

Vores rådgivere arbejder tværfagligt med planteavlsrådgivere, miljørådgivere og jurister, så alle kompetencer bringes i spil, hvor det er nødvendigt.

Vi rådgiver om:

Overfladevand

 • Vandløb: alt vedrørende vandløb på dine arealer (vandløbsregulativer, vandløbsprojekters konsekvenser for ejendomme, hjælp til etablering af vandløbslav)
 • Dræn: afledning af vand fra marker, digitalisering af drænkort, ny-dræning  og mulig påvirkning af naturarealer.
 • Projekter, der udtager og ekstensivere landbrugsjord (vådområder og lavbundsområder).
 • Lavbundsjorde - mulighederne for fremtidige anvendelse, hent pdf her.
 • Klima-lavbundsordning.
 • Minivådområder, se mere her
 • Kontakt til lodsejere og ejendomsmæssige forundersøgelser forud for kollektive løsninger projekter.
 • Multifunktionel jordfordeling. 

Grundvand

 • Indvindingstilladelser til markvanding
 • Rådgivning om boringsnære beskyttelsesområder, BNBO  
 • Rådgivning om dyrkningsaftaler i indsatsplanlagte områder