×

Lovkrav til IE-brug

Hvis et husdyrbrug har flere end 750 årssøer, 2.000 stipladser til slagtesvin eller 40.000 stipladser til fjerkræ, skal husdyrbruget leve op til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 7 ”Særregler for IE-brug” og derved opfylde lovkravet om et miljøledelsessystem.

Hos Velas Husdyr hjælper vi dig hele vejen. Ved at følge vores miljøledelsessystem får du et overskueligt værktøj til dit miljøarbejde med mulighed for at opnå både miljømæssige og driftsøkonomiske fordele. Vi hjælper dig med nemt og enkelt at overholde kravene til dokumentation for IE-husdyrbrug.

Velas miljøledelse er et årligt abonnement på en overskuelig løsning, der er let tilgængelig for både dig, din konsulent og kommunen.

Med Velas Miljøledelse får du hjælp til planlægning af din indsats på miljøområdet. Dette fastlægges på et årligt møde, hvor din strategi fastsættes. Vi hjælper dig med at udfylde de lovpligtige skemaer og sørger for at indsende din dokumentation til kommunen, så du overholder de gældende tidsfrister. Med Velas Miljøledelse får du det hele samlet i et dokument, så det er overskueligt og nemt at fremvise ved f.eks. miljøtilsyn.

Du kan læse mere om Velas miljøledelse her