×

Få styr på KO og undgå træk i støtten

Krydsoverensstemmelse (KO) betyder, at landmænd, der modtager direkte støtte eller tilskud efter visse ordninger under landdistriktsprogrammet, skal overholde en række EU-regler for at få udbetalt støtte uden nedsættelse. 

Reglerne omfatter krav til miljø, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd samt god landbrugs- og miljømæssig stand.  Landbrugsstyrelsen har ansvaret for at udføre kontrollen, og de skal kontrollere mindst 1 % af de landbrugere, der modtager henholdsvis direkte støtte eller støtte efter de støtteordninger under landdistriktsprogrammet.

Du kan få foretaget et KO-tjek forud kontrol hos velas, så der er ro på, når kontrollen kommer på besøg. Derudover kan det give ro i maven at vide, at miljøforholdene på bedriften er i orden, og at væsentlige problemer ikke er blevet overset.

Undgå at miste støtten

Der er betydelige straffe ved at overtræde KO-reglerne, og det kan betyde alt fra 1-20 pct. nedsættelse af støtten og i værste fald et ophør at støttemidlerne. Såfremt der kun er tale om en mindre overtrædelse, giver Landbrugsstyrelsen en advarsel, og så har man seks måneder til at afhjælpe overtrædelsen. 

Hvad indebærer et KO-tjek? 

Ved et KO-tjek sætter Velas’ rådgivere sig med dig og får på meget kort tid styr på alle de små detaljer, der let overses, når landbrugsbedriften er en travl arbejdsplads, hvor tingene skal fungere i det daglige.
Det giver dig mulighed for at rette eventuelle oversete problemer inden kontrolbesøget, for derefter, velforberedt og trygt, at kunne møde kontrollør uden en masse spekulationer over, om der nu er noget, du har overset. 
Du har også mulighed for at tilkalde hjælp fra din konsulent under Landbrugsstyrelsens kontrol. Vi hjælper gerne med rådgivning og klager over Landbrugsstyrelsens afgørelse.

Forløb og pris for et KO-tjek

Omfang og pris afhænger selvfølgelig af bedriftens størrelse og produktion. Selve besøget på ejendommen tager 1-2 timer. Hvis der er stort husdyrhold, skal der derudover bruges lidt tid på forberedelse. 
Du er velkommen til at bede om en cirkapris på opgaven, når du henvender dig. KO-tjek udføres af velas’ professionelle konsulenter, og vi tilbyder også KO-gennemgang af dyrevelfærdskrav m.v.