×


Når du investerer i vildtpleje, får du en forøgelse af naturværdien ved skov- og landbrugsejendomme, og hos Velas er vi eksperter i at optimere jagtmulighederne på din ejendom. 

Vores vildtplejerådgivere hjælper med at realisere dine ønsker om optimal jagt på dine arealer ved at kortlægge dine ønsker, undersøge potentialet og skræddersy de absolut bedste løsninger til dine behov og dine arealer. Kort og godt får du en helhedsplan, som sikrer mere natur. Vi sørger naturligvis også for at have fokus på bæredygtighed og de mange andre betingelser for jagt.  

 

Velas rådgiver om:

  • Direkte terrænpleje: Sådan planter du for vildtet i markstriber og vildtagre, jordbearbejder, anlægger levende hegn, vildtremiser, barjordsstriber, insektvolde, og andre gode tiltag,
  • Jagtlejepris og niveau
  • Jagtlejekontrakter (i samarbejde med Prolex Advokaterne)
  • Råderet over areal
  • Udarbejdelse af biotopplaner
  • Udsætning af fuglevildt
  • Biotopplan

 

Velas erfagrupper om jagt- og vildtpleje

Hos Velas har vi erfa-grupper specielt om jagt- og vildtpleje. For mere information klik her eller kontakt Jagt- og naturplejekonsulent Hanne Juncher Friis.