×

Du skal først og fremmest have defineret, om du har boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på din mark

 • Hvor mange?
 • Hvor stort areal?
 • Hvad kan jeg gøre?
 • Hvor kan jeg få hjælp?


Vores BNBO Team kan hjælpe dig!

Kontakt os, hvis BNBO problematikken er relevant for dig og få hjælp til at komme rettidigt og ordentligt i gang med processen.

Du behøver ikke være kunde hos velas i forvejen. Du kan altid kontakte vores team af BNBO eksperter som kan svare på alle dine spørgsmål.

 

Den videre proces:

Vi anbefaler et møde på et af de 6 velas kontorer, hvor vi orienterer om mulighederne og lytter til dine ønsker. Mødet munder ud i en handleplan, hvor målet er: den størst mulige erstatning funderet i en ordentlig kontrakt.

 

BNBO i tal:

 • BNBO omfatter ca. 20.000 ha - heraf udgør landbrugsarealer ca. 9.500 ha.
 • 5.500 boringsnære beskyttelsesområder omkring almene vandforsyninger
 • De fleste BNBO er mellem 0 og 5 ha.
 • 50% af arealerne er under 2,5 ha.
 • Miljø- og Fødevareministeriet antager at 750 ha opkøbes til skovrejsning, og at
 • De resterende 8.750 ha bliver sprøjtefri (75%) og dyrkningsfri (25%)
 • SEGES og Landbrug & Fødevarer mener at næsten alle mindre BNBO bliver dyrkningsfri - muligvis med græs på længere sigt
 • Fuld, skattefri erstatning til lodsejere, som beregnes individuelt