×

Vi rådgiver specifikt om automatiske malkesystemer, AMS.

Vi kan hjælpe med alle opgaver i forbindelse med opsætning og drift, planlægning, fodring, arbejdsforhold og teknik. Vi kan tilbyde et bredt udsnit af viden på området:

  • Fastlægning/sparring på målsætning for AMS
  • Handlingsplaner og justeringer til at nå frem til sit mål
  • Arbejdsplanlægning og systematik i opgaverne
  • Foderoptimering samt grovfodervalg
  • Kraftfoderstrategi
  • Optimering af den daglige rytme i stalden
  • Deltagelse i AMS erfra grupper, for både landmænd og deres ansatte

 

Størst udbytte af malkerobotter

Ved fastsættelse af en klar målsætning, får du mest værdi ud af rådgivningen. Målsætningen kan tage udgangspunkt i mange områder, f.eks. mælkeydelse, mælkekvalitet, økonomi, arbejdstid, flexibilitet og familien. Vi kan hjælpe med at skabe overblik over, hvad der er vigtigst at prioritere på din bedrift. Vi kan hjælpe dig med at nå dine mål.