×

Fodring er en stor omkostning på en bedrift og udgør typisk 80-85 procent af stykomkostningerne. Det har derfor en stor indflydelse på dækningsbidraget at styre foderomkostningerne. Vi arbejder med DMS (Dairy Management System) og NorFor til at optimere bedriftens foder- og produktionsstyring.

Vi tager udgangspunkt i din besætning og dine produktionsmål i optimeringen af foderrationen til de enkelte dyregrupper. De aktuelle foderbeholdninger, og muligheden for indkøb af råvarer, giver grundlaget for optimering af foderrationen til såvel malkende køer, goldkøer og kvier.

                            

Foderplan & foderkontrol

Foderplan og foderkontrol er vigtige redskaber, som hjælper dig med at sikre, at din besætning får de næringsstoffer, den har behov for, og at foderet udnyttes mest økonomisk.

Din besætnings foderbehov varierer over året i forhold til kælvningsfordeling og mælkeproduktion og behovet for tilskudsfoder skal løbende afstemmes med de grovfoderkvaliteter, der indgår. Derfor er det vigtigt, at du får udarbejdet en god foderplan eller blanderecept, som tager hensyn til næringsstofkrav, sundhed, produktionsmål og økonomi.

Vi kan følge op på om foderplanen bliver fulgt og virker efter hensigten. Kontrollen gennemføres af en af vores kvægkonsulenter og giver dig overblik over, om alt er som det skal være.

 

Grovfoderdesign og selvforsyning

Er det græs, majs, helsæd eller roer dine køer skal omsætte til mælk? Og hvilken sammensætning giver den bedste økonomi på bedriften, når der tages hensyn til lagerudnyttelse, fremstillingspris, arbejdsbelastning.

I samarbejde med vores grovfoderkonsulenter hjælper vi dig med at optimere foderforsyningen.

 

Foderanalyse

I samarbejde med anerkendte laboratorier tilbyder vi at udtage og analysere ensilage og råvareprøver. Vi opmåler og beregner udbytte og overfører analyseresultatet til DMS, så det er klar til brug i foderplanlægningen.

 

Grovfoderformidling

Vi hjælper gerne med at udfærdige aftaler i forbindelse med grovfodersalg og -køb.