×

Vores kvægrådgivere kan hjælpe dig med alle tænkelige udfordringer omkring din produktion.

Vi arbejder fokuseret med forskellige specialer, men tværfagligheden sikrer, at vi som samlet team kan tilbyde dig præcis den rådgivning, du har brug for.

For eksempel:

Fodring
God og rettidig planlægning af foderplanen er ofte nøglen til at forbedre det samlede udbytte. Der kan være store udsving i ydelsen fra bedrift til bedrift og en meget vigtig faktor er foderet. Det rigtige foder påvirker samtidig sundheden i din besætning. Sunde og raske køer er højtydende køer. 

Strategi og Ledelse
Vilkårene for mælkeproduktion ændres konstant. Vi hjælper dig med at skabe et overblik over alt det, der påvirker din produktion på både kort og langt sigt. Din nuværende økonomiske situation, afdrag og skatteforhold. Fremtidsplaner og investeringsønsker. Muligt generationsskifte. 

DMS dyreregistrering
Et oplagt værktøj at arbejde i for alle interessenter omkring din bedrift: Konsulenten, dyrlægen og medarbejderen. DMS sikrer overblik og vi kan hjælpe dig med at få mest muligt udbytte af programmet.

Sundhed og velfærd
Sundheden påvirker mælkeydelsen og her spiller især staldindretningen en væsentlig rolle. Vores kvægkonsulenter samarbejder tæt med kollegaerne fra Velas Byggerådgivning, som er eksperter i at finde løsninger, der forbedrer vilkårende for både dyr og mandskab.

 

Vores viden er samlet omkring KvægrådgivningDanmark, der er et samarbejde mellem Velas, VKST og Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Du finder en oversigt over alle KvægrådgivningDanmarks medarbejdere her