×

Overdækning af gylleanlæg

Selvom at flydelaget på gyllebeholderen reducerer mængden af metan, lattergas og ammoniak, så er fast overdækning et mere effektivt tiltag.  Fast overdækning er ikke bare mere effektivt tiltag, overdækningen har også den effekt at der ikke kommer regnvand i gylletanken. Der falder ca. 800 mm. Regn årligt, hvilket svare til at en gylletank på 700 m2 opsamler 560 tons regnvand. Dermed reducerer landmanden antallet af læs han skal køre ud på marken, hvilket giver lavere årligt brændstofforbrug. Ved overdækningen opnår landmanden også en øget opbevarings kapacitet, hvilket vil sige udbringningstidspunktet bliver mere fleksibelt. 

Som landmand kan man arbejde med gyllehåndtering som hyppig udslusning, bioforgasning, gyllekøling og gylleforsuring. Disse virkemidler kan nedbringe bedriftens årlige CO2e, samtidigt har disse virkemidler en gavnligt for vandmiljøet og miljøet omkring bedriften. Da dannelsen af metan og lattergas i gylle er kraftigere under ikke sure forhold og ved høje temperaturer, er køling, forsuring og udslusning effektive tiltag ift. at nedbringe bedriftens drivhusgas udledning.

 

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig