×

Reduktion af klimagasser

Klimavenlig drift og udtagning af kulstofholdige landbrugsjorde er effektive redskaber til at nå kravene om landbrugets reduktion af udledning af klimagasser. 
Lavbundsjordene i Danmark står for hele 32% af landbrugets samlede udledning af klimagasser.

Du kan selv undersøge, om du har lavbundsjord på dine arealer ved at gå ind på Landmand.dk og finde ikonet med Tørvejord. 
Når du har fundet ud af det, er næste skridt at beslutte, hvad der så skal ske. 

Det er vigtigt at nedsætte denne udledning, så derfor er der nu mulighed for at få gratis rådgivning om:
 
  • At vælge den bedste projektordning for ekstensivering og udtagning af arealer med lavbund
  • Klimavenlig drift af kulstofholde landbrugsjorde
  • Overblik over årlige tilskudsmuligheder
 
Når du ændrer anvendelsen af ejendommens kulstofholdige landbrugsjorde, vil det påvirke dit klimaregnskab positivt.
 
Til at træffe de rigtige beslutninger, har du mulighed for at få gratis rådgivning via Udtagningskonsulent-ordningen. Udtagningskonsulentordningen er støttet af Promilleafgiftsfonden.
 
Ring til Velas på tlf. 7015 4000 og bliv henvist til en udtagningskonsulent.
Hent PDF om rådgivningen her.