×

Anvend vedvarende energi

Efter mange års anvendelse af fossile brændstoffer tillader nye teknologier nu at anvende vedvarende og grønne energi former, heriblandt jordvarme, biogas, vindmøller og solcelleparker.

Du har her muligheden for at se ind i fremtiden, samt at nytænke din arealanvendelse. Måske er fremtidens råstof fra marken med til at fremstille brint som kan løfte den grønne omstilling i den grønne sektor? Eller hvad med at høste solcelle energi frem for hvede eller majs? 

Velas Energy arbejder med rådgivning til landmænd om biogas, vindmøller eller ønsker at etablere solceller på deres jord. Velas Energy arbejder for, at så meget som muligt af profitten bliver ved landmanden - læs mere om Velas Energy her

 

Optimere foderfremstillingen

Korn skal ofte nedtørres og som minimum nedkøles, her er der energi at spare på bedriften, hvis planlægning af tørretid følger energipriserne. Gastætte opbevaring sparer både nedkøling og tørring. Få Velas’ rådgivere til at hjælpe dig med en handlingsplan til forbedring af både opbevaring, foderkvalitet samt hvordan du reducere dit energiforbrug – som både kan mærkes på bundlinjen og i klimaregnskabet. 

Andre måder kan være at sørge for brændstofbesparelser ved optimal indstilling af plov, dæktryksregulering, omdrejningsregulering og optimering af maskinstørrelse. Her kan vi i Velas også være behjælpelige med at forbedre og reducere intern transport, derved spares tid, penge og udledt drivhusgasser. 

 

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig