×

Reducer spild på bedriften

Her er der tale om et tiltag som allerede har stor fokus hos alle landmænd. Spild optræder mange steder i hverdagen, både som direkte synligt spild f.eks. foder der kassers, dødelighed men også som forkerte kompetencer i bemandingen på bedriften. 

Øg fodereffektiviteten

Foder udgør en del af den påvirkning landbruget har på klimaet. Ved at mindske forbruget i form af input og øge outputtet er der tale om ”more for less” princippet, man øger hermed produktiviteten, opnår økonomiske besparelser, samt reducerer udledningen af CO2e. Foderforbruget påvirkes af mange faktorer herunder sundhed, formalingsgrad, spild, avl og sammensætning af råvare, fodertildelingsmetoden belægningsgraden og meget mere. 
Forbedre dyrevelfærden, god dyrevelfærd giver sunde og raske dyr som forbedrer forholdet mellem input og output, som ikke er andet end en god forretning for både klimaet og bundlinjen. Dyrevelfærden Optimere andelen af opdræt i produktionen og reducere kælvningsalderen.
Specifikt for kvæg kan det at tilsætte fedt i foderet nedbringe produktionen og derved udledningen af metan – her har forskere fundet særligt fodring med rapsfrø interessant.

 

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

 

 

 

Vi har lavet en video, som kan gøre dig klogere på, hvad du kan gøre i forhold til klimaet