×


Lad Velas bygge eller forbedre din svinestald

Uanset om du har behov for at bygge eller forbedre din svinestald, så har Velas stor erfaring inden for området. 

På det indledende besøg afdækker dine behov, og sikrer at vi ved, hvad der skal til, for at dit projekt kommer sikkert i mål. Forventnignsafstemning er afgørende for en smidig byggeproces og et godt resultat. Det er her vi blandt andet rådgiver om, hvilke muligheder du har for at få sagen godkendt hos kommunen.

Vi søger tilladelser og laver projektmateriale, der kan bygges efter. Vi udsender udbudsmateriale og forhandler med den vindende entreprenør. 

Vi deltager i at skrive entreprisekontrakt, laver opstartsmøde, byggemøder og de efterfølgende gennemgange af det færdige byggeri ved afslutning, efter år et og år fem. Vi sørger også for færdigmelding hos kommunen.

 

Bygningsplanlægning og -indretning af din stald

Som specialister i produktionsbrug, med et stort netværk omkring os, giver vi dig den bedste vejledning om miljø, indeklima, lovgivning osv. 

Vi bruger visualiseringer som et vigtigt redskab i vores arbejde. Det kan være svært at forestille sig, hvordan det nye byggeri kommer til at tage sig ud i landskabet, eller hvordan boligen vil se ud med nyt tag og kviste. En visualisering gør det nemmere at træffe det rigtige valg tidligt i processen.

 

Visualisering har en række fordele: 

  • Se hvordan din stald eller nye bolig kommer til at se ud
  • Se hvordan din nye stald eller nye bolig  påvirker udsigten 
  • Se hvordan den nye stald eller nye bolig passer i stilen til de eksisterende
  • Vise bygningers placering i landskabet i forbindelse med nabohøringer
  • Se den indvendige indretning af stalden eller nye bolig. 
  • Vurdere hvilke materialer, der ser bedst ud til renovering eller nybyggeri