×


Er din kvægstald klar til at imødekomme nye velfærdskrav?

I løbet af den næste årrække indføres der mange ændringer påstaldområdet for kvægbedrifter. Ændringer der vil kræve investeringerog strategisk planlægning for at kunne fortsætte produktionen. Derfor er det vigtigt, at du får et overblik over, hvilken betydning disse ændringer har for dig og din bedrift.

Sammen afklarer vi om du har en udfordring og om du bør afvikle eller udvikle.

Et StaldTjek kan blandt andet indeholde:

  • Bygningsgennemgang
  • Screeningrapport af staldens indretning med en bygningskonsulent
  • Strategimøde vedrørende muligheder og udfordringer på baggrund af staldgennemgangen, hvorefter der sammen fastlægges en
    udviklings- eller afviklingsstrategi
  • Inkorporering af ny strategi i fremtidige budgetter

 

Vil du høre mere om, hvad et StaldTjek kan gøre for din bedrift?