×


Velas hjælper dig i mål med nybyg eller forbedring af kvægstald

Med landbrugets største afdeling indenfor byggerådgivning, og en særlig ekspertise indenfor rådgivning til produktionslandbrug, er dit projekt i gode hænder uanset størrelse og kompleksitet.

Vi har stor respekt for staldens betydning for din bundlinje, samt investeringens påvirkning af din økonomi. Vi arbejder målrettet med at indfri dine ønsker, så du kommer bedst tænkeligt i mål med dit projekt.

Vi arbejder struktureret efter en 6 trins plan, som sikrer at vi kommer omkring alle detaljer i et byggeprojekt:

1) Første fase er en forventningsafstemning af dine ønsker, sammenholdt med din økonomi. Kort sagt, hvad du gerne vil have, og hvad der er realistisk at bygge. En overordnet skitse med prisoverslag sikrer, at vi er enige om retningen og arbejder for det samme mål.

2) I fase to hjælper vi med at søge byggetilladelse hos myndighederne, med alt hvad det indebærer af eventuelle landzonetilladelser, dispensationsansøgninger og andet.

3) I projektfasen får du nøjagtige tegninger og beskrivelser af dit nye byggeri. Når byggetilladelse fra myndighederne er i hus, udarbejder vi det egentlige projektmateriale.  Det består af nøjagtige tegninger og beskrivelser af f.eks. konstruktion og energiforbrug, så byggeriet lever op til gældende lovgivning. Materialet afstemmes løbende med dine ønsker som bygherre.

4) I udbudsfasen får du hjælp til at vælge entreprenør. Projektmaterialet sendes i licitation til en række entreprenører. Når alle buddene er afgivet, kan en samlet pris på byggeriet fastlægges. Priserne vil ofte svinge omkring 25 % fra den billigste til den dyreste entreprenør.

5) Fasthold overblikket mens byggeriet er i gang. Velas hjælper dig med at styre byggeprocessen og sikre at indgåede aftaler mellem dig og entreprenøren overholdes. Vi anbefaler tilsyn hver 14. dag for at sikre kvalitet, økonomi og tidsplan samt registrere evt. ekstra arbejde m.m. Det hele sammenfattes i tilsynsnotater samt byggemødereferater.

6) Når bygningen står klar, holdes afleveringsforretning med entreprenørerne. Byggeriet skal færdigmeldes ved kommunen, som sikrer, at det overholder love og regler. Vi hjælper dig med det administrative. Normalt foretages der efter henholdsvis et og fem år nyt mangeleftersyn med entreprenøren.

 

Lov om hold af kvæg

Fødevarestyrelsen har præsenteret en række præciseringer af "Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg". 

Hent en opdateret lovoversigt her.