×


Vi kan udføre lovpligtig kontrol af dine gyllebeholdere, og vores specialister står for kontrollen samt udarbejdelse af beholderkontrol-rapport samt kontakt til myndighederne. 
 

Hvilke beholdere skal kontrolleres?

Alle gyllebeholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal kontrolleres, når de er over 100 kubikmeter. Beholdere, som ligger nærmere end 100 meter fra vandløb og søer over 100m², skal kontrolleres hvert femte år og samtidig være forsynet med gyllealarm.

Resterende beholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år, og hvis din beholder er registreret ved Velas, minder vi dig automatisk om, hvornår den skal kontrolleres igen. 

Hvis en beholder tages ud af drift, og den evt. igen skal bruges skal den kontrolleres på ny. Beholdere kan ikke nedbringes i kapacitet ved at lave en hul over jordoverfladen, dette er ikke tilladt. Evt. spjæld i en beholder skal kunne besigtiges ved kontrol. 

Ejeren har altid ansvaret for at beholderen / beholderne er kontrolleret. 

 

Hvordan foregår kontrollen?

Vi aftaler hvilken dag, der kan udføres kontrol. 

Inden kontrol skal der være opgravet ved samleelement, eller hvor kabler samles ned til bund så samling mellem bund og elementer kan besigtiges. Der skal også være opgravet med helstøbte beholdere hvis ikke de har omfangsdræn med inspektionsbrønd. 

Beholderen skal være rengjort udvendigt samt i opgravningen inden kontrol. Alle træer og beplantning skal være fjernet 1 meter fra beholderen, så den kan besigtiges hele vejen rundt. 

Pris for kontrol samt efterfølgende rapport:
2750,- kr. ekskl. moms for den første beholder
2200,- kr. ekskl. moms for hver af de efterfølgende beholdere på samme adresse.