×

 

Der findes efterhånden et væld af energikilder, som kan være en hjælpende hånd til dit energiregnskab, og vi har mange års erfaring i rådgivning til alt fra solceller til vindmøller, biogas og bioenergi.

 

Få rådgivning og beregning ved nybyg og ombygning

Når den nye bolig skal bygges, skal den opfylde en lang række krav på energiområdet. Derfor er det nødvendigt med en energiberegning, som dokumenterer, at boligen overholder reglerne. Vi laver beregningerne og sørger for, at bygningen lever op til de gældende regler. Vores rådgivere er hele tiden opdateret på lovgivningen og ikke mindst, hvordan vi finder de bedste løsninger, så alle krav overholdes.

 

Beregninger ved ombygning

I forbindelse med tilbygninger og ombygning er der krav til varmetab, som du skal dokumentere ved at overholde de enkelte konstruktioners U-værdier, som er et udtryk for, hvor godt en konstruktion er isoleret. 

Hvis konstruktionerne ikke overholder U-værdierne, skal der laves en varmetabsramme som dokumentation, og det kan vi lave på både ombygninger og tilbygninger fra vores egen tegnestue. 

Hvis har du brug for en kompetent rådgiver til at foretager beregninger på dit projekt, hjælper vi også meget gerne.

 

Overvejer du solceller, vindmøller eller bioenergi?

Vi har i Velas mange års erfaring i rådgivning om forskellige energiprojekter, herunder solceller, vindmøller og bioenergi. 

Inden for eksempelvis solceller er det vigtigt at have ekspertise på både investeringssiden, selve byggeriet og de skattemæssige forhold. Her kan vi eksempelvis hjælpe med 

  • - Forretningsplan - kan det betale sig?
  • - Byggeri og konstruktion - kan huset holde til, at du sætter solceller op, eller skal det ske på andre måder?
  • - Skat - hvordan gør du skattemæssigt for at få det optimale ud af din investering?

I forhold til vindmøller kan velas Miljø bistå dig med screening af dine arealer for at lokalisere potentielle områder, hvor der kan opsættes vindmøller. Derudover kan Velas Miljø varetage dialogen med kommunen i forbindelse med vindmølleinteresse, samt evt. formidling af kontakt til vindmølleudviklere.

Såfremt der ønskes mere end 3 møller på et potentielt vindmøllesite, eller der er tale om møller over 80 meter, er projektet pr. definition VVM-pligtigt, hvis blot ét af punkterne er opfyldt. I den forbindelse kan Velas Miljø varetage VVM-processen med opnåelse af VVM-godkendelse med dertilhørende scoping og redegørelse for vurdering af virkning på miljøet.

 

Få eksperterne med på råd omkring biogas

Målsætningen om at halvdelen af al husdyrgødning igennem et biogasanlæg senest i 2020, er ambitiøs. Når produktionsvilkårene efterhånden kommer til at afspejle målsætningen, bliver det en oplagt mulighed for mange landmænd at tage del i denne udvikling.

I Velas har vi arbejdet med biogas i mange år, og vi kan hjælpe med et sammenhængende rådgivningsforløb for både landmænd og andre projektudviklere.

  • - Hvis du selv skal bruge energien, kan vi fastslå dit energibehov og dimensionere anlægget
  • - Vi kan analysere biomassegrundlaget i lokalområdet og indgå aftaler med leverandører af biomasse og aftagere af restprodukter
  • - Vi kan foretage beregninger af den forventede anlægsøkonomi
  • - Vi kan hjælpe med at udpege den bedste placering
  • - Vi kan varetage myndighedskontakten i udarbejdelse af VVM-redegørelse, miljøgodkendelse, kommuneplantillæg og lokalplan
  • - Vi kan hjælpe med at specificere kravene til anlægsleverandøren og føre byggetilsyn