×


Lad velas bygge eller forbedre din stald og bolig

Uanset om du har behov for at bygge eller forbedre din svine- eller kvægstald, så har velas stor erfaring inden for rådgivning til alskens byggeri. Vi kan rådgive om byggeri af stalde til kvæg, svin, heste eller kyllinger foruden maskinhuse og lader samt øvrig industri. 

Vi tager de indledende førstegangsbesøg, hvor vi afdækker dine behov, og her rådgiver vi bl.a. om, hvilke muligheder du har for at få sagen godkendt hos kommunen. Vi søger tilladelser og laver projektmateriale, der kan bygges efter. Vi udsender udbudsmateriale og forhandler med den vindende entreprenør. 

Vi deltager i at skrive entreprisekontrakt, laver opstartsmøde, byggemøder og de efterfølgende gennemgange af det færdige byggeri ved afslutning, efter et og fem år, ligesom vi sørger for færdigmelding hos kommunen.

 

Bygningsplanlægning og -indretning af din stald

Vi har stor erfaring med byggeri og kender både faldgruber og muligheder. Som specialist i produktionsbrug med et stort netværk omkring os, giver vi dig den bedste vejledning om miljø, indeklima, lovgivning osv. Ved nybygning og ombygning giver en god plan altid det bedste resultat. Vi hjælper dig med at afklare dine behov og med at finde frem til en løsning, der passer til dig.

 

Arkitektur og visualisering af din stald eller bolig

Den gode idé kan gøre hele forskellen, og velas’ arkitekt har et væld af idéer til, hvordan dit byggeri kan udformes. Vi omsætter tanke til handling. Vi tegner både boliger og driftsbygninger, ligesom vi tager os af alt fra den mindre renovering til nybyggeri. 

Vi bruger visualiseringer som et vigtigt redskab i vores arbejde. Det kan være svært at forestille sig, hvordan det nye byggeri kommer til at tage sig ud i landskabet, eller hvordan boligen vil se ud med nyt tag og kviste. En visualisering gør det nemmere at træffe det rigtige valg tidligt i processen.

Visualisering har en række fordele: 

Se hvordan din stald eller nye bolig kommer til at se ud

Se hvordan din nye stald eller nye bolig  påvirker udsigten 

Se hvordan den nye stald eller nye bolig passer i stilen til de eksisterende

Vise bygningers placering i landskabet i forbindelse med nabohøringer

Se den indvendige indretning af stalden eller nye bolig. 

Vurdere hvilke materialer, der ser bedst ud til renovering eller nybyggeri

 

Få besøg af arkitekten og se nye muligheder

Du kan også få besøg af velas’ arkitekt, som giver dig et nyt syn på mulighederne i både din bolig samt dine stalde. Arkitekten kender lovgivningen og er trænet i at få dine ønsker og det muliges kunst til at gå op i højere enhed.

Du kan få et arkitektbesøg med en visualisering af din nye bolig for 3.500 kr. – når arkitekten træder ud ad døren igen, er du klar til at starte byggeprocessen. 

 

Skadeopgørelser ved bygningsskader

Foruden nybyggeri og renovering kan vi også være behjælpelige, hvis uheldet er ude. Vi har i velas mange års erfaring med hjælp og rådgivning ved skadesopgørelse i forbindelse med brand og storm-, sne- og vandskader. 

Det kan være svært at finde rundt i regler og krav i forhold til forsikringsselskaberne, ikke mindst hvis du er i en svær situation efter store skader på din ejendom. Vi tager hånd om alt det praktiske i forbindelse med arbejdet, så du kan koncentrere dig om andre ting.

Vi gennemgår dine forsikringer og danner overblik over, hvad du er berettiget til

Vi er med, når skaderne skal besigtiges, opmåles og prisfastsættes

Vi rådgiver om forløbet ved skaderne

Vi hjælper med at vurdere forsikringsselskabets tilbud

Hvis skaderne er så omfattende, at der skal bygges nyt, kan velas tilbyde en række ydelser blandt andet arkitekthjælp, projektering og bygherrerådgivning.