×

En risikoanalyse fra Velas hjælper dig med at identificere de mulige risici, der kan have konsekvenser for din virksomhed. Før de udvikler sig til reelle problemer.

Vi anvender et risikostyringsværktøj, der definerer de 5 største risici i din virksomhed. Vi danner et visuelt overblik, sætter sandsynlighed og konsekvens på, og fortæller dig, hvor du bør sætte ind – og i hvilken rækkefølge. Din risikoprofil bør ikke kun tage højde for prisudsving, men også andre udefrakommende faktorer som sygdom og andet.

Velas Risikoanalyse sætter det hele i system og giver dig overblik over de risici, du skal fokusere på.

 

Vi står altid klar med kyndig rådgivning, så kontakt os for at høre mere.