×

Budget

Budgetopfølgning giver dig et hurtigt overblik, så du kan analysere virksomhedens udvikling, følge op på likviditetsudviklingen og reagere i tide på afvigelser.

Samtidig kan du lettere gennemskue baggrunden for de realiserede resultater for den enkelte periode og formidle denne til tredjepart.

                                                                                      

Årsrapport

Årsrapporten udarbejdes i Dansk Landbrugsrådgivnings regnskabssystem. Det giver mulighed at formidle dit regnskab i en form, der er anerkendt af dit pengeinstitut og din kreditforening. Samtidig er det muligt at sammenligne og vurdere virksomhedens resultat anonymt med andre virksomheder, der ligner din i størrelse, produktionsomfang, sammensætning, etableringstidspunkt eller andre relevante parametre for netop dig.

                                                                                      

Benchmark

Benchmarking er en sammenligning af din virksomhed op imod andre virksomheder med samme udgangspunkt. Med Benchmark får du mulighed for at se, hvordan din virksomhed klarer sig i forhold til andre sammenlignelige landbrugsvirksomheder i det pågældende år.

Det afdækker udviklingsområder og målsætninger for det kommende år og giver dig et overblik over, hvor du kan sætte ind for at styrke din virksomhed.