×

Generationsskifte kræver forberedelse, planlægning og rådgivning.

Et generationsskifte er en kompleks opgave, som kræver grundig forberedelse. Jo hurtigere du kommer i gang med forløbet, jo bedre kommer du igennem det. Et generationsskifte tager tid, og nogle ordninger kræver, at du tager hul på processen 8-10 år, før du overdrager bedriften til din efterfølger.

 

Ved generationsskifte stilles man overfor en række spørgsmål:

  • Økonomiske og skattemæssige beregninger ved forskellige former for ejerskifte
  • Beslutning om ejerform og succession
  • Udfærdigelse af skøder og kontrakter
  • Kontakt til myndigheder, kredit- og pengeinstitut
  • Overvejelser om omdannelse af personlig ejet virksomhed til selskab
  • Juridiske forhold om testamente, ægtepagt og landbrugsloven
  • Inddragelse af købers ønsker
  • Efterløn, pensioner og andre ordninger efter salget
  • Udfordringer ved samarbejdet mellem generationerne

 

Vi er eksperter i generationsskifte. Mange års erfaring sikrer, at du får den bedste rådgivning under hele forløbet.