Forside / Kontakt / Christina Bergstrøm Westerboe

Christina Bergstrøm Westerboe

Kvægrådgiver
Christina B. Westerboe er kvægrådgiver med fokus på at øge indtjeningen hos mælkeproducenter.

Christina B. Westerboe rådgiver primært mælkeproducenter i optimering af deres bedrifter og hjælper med alt lige fra fodring og management til klima og diverse indtastninger. Der er i hendes rådgivning stort fokus på at få grovfoder til at matche ønsker og vilkår i stalden, hvilket gør, at tæt samarbejde på tværs af faggrenene er vigtigt. Christina er bl.a. uddannet landmand og har tidligere selv arbejdet i og for forskellige kvægbrug. I den forbindelse har hun i sit arbejde som kvægbrugskonsulent særligt fokus på at få den teoretiske del implementeret i praksis på bedst mulig vis. Christina B. Westerboe er med i Jersey-teamet og har i den forbindelse yderligere kompetencer indenfor den gren af produktionen. Gennem de sidste 10 år har hun været tovholder på diverse erfagrupper, primært for fodermestre på bedrifter fordelt i hele landet.

Kontaktinformation
2146 8614
Viborg
Specialer
  • Erfagrupper
  • Goldkomanagement
  • Grovfoder
  • Jersey
  • Klima