×
Torben Wiborg
Torben Wiborg
Chefkonsulent Udvikling

Mobil: 24695828

Chefkonsulent Udvikling i Velas Future

Jeg er uddannet cand.oecon.agro og ph.d. fra Københavns Universitet (Landbohøjskolen). 

Jeg var afdelingsleder i afdeling for virksomhedsledelse på SEGES i 7 år. Her var jeg bl.a. igangsætter og ansvarlig for Business check. I 3½ år var jeg leder af Jyske Banks Landbrugskompetencecenter og senere Erhvervskompetencecentre i Silkeborg. Her var opgaven at assistere rådgiverne i afdelingsnettet med faglig viden og ekspertbistand i enkeltsager.

Siden 2011 har jeg været i Velas. Her rådgiver jeg landmænd i virksomhedsledelse, strategi, forretningsudvikling og kapitalfremskaffelse.
Jeg har stået for mange forløb hvor landbrugsvirksomheder er rekapitaliseret med ny ekstern kapital f.eks. fra investorer eller Vækstfonden.Udfordringen har enten været insolvens, etablering eller vækst.
Jeg arbejder desuden i flere gårdråd – både på kvæg- og svinebedrifter.

Internt i Velas arbejder jeg med forretningsudvikling af Velas’ rådgivning – primært indenfor driftsøkonomi, virksomhedsledelse og investeringer. Det er bl.a. bedre strategirådgivning og solcelleinvesteringer.

Som menneske og rådgiver er jeg samarbejdende, forretningsorienteret, innovativ, vedholdende, tværfaglig, direkte og udfordrende. Jeg er kendt for aldrig at give op, og finde løsninger på de vanskeligste problemer. 

For mig er den røde tråd ”Forretning med familien i centrum”.

Spørg ikke hvad du kan gøre for din virksomhed, men hvad din virksomhed kan gøre for dig!