×
Marlene Blom Olsen
Marlene Blom Olsen
Juniorkonsulent Planteavl

Mobil: 25195545

Jordbrugsteknolog og juniorkonsulent

Jeg er uddannet jordbrugsteknolog og har efterfølgende taget en professionsbachelor i jordbrug. Derfor har jeg både den praktiske og teoretiske tilgang til mit job som juniorkonsulent i planteavl.

Jeg har en bred berøringsflade og arbejder både med rådgivning inden for planteavl og miljø og natur.